Online kalkulačka pre výpočet PZP

Porovnajte ceny PZP online za pár minút cez PZP kalkulačku!


Ešte nemám EČV
Získajte najlepšie ceny na stránkach Poistenie.sk.
PZP Allianz SP PZP AXA poisťovňa PZP Generali Slovensko poisťovňa PZP Groupama Garancia poisťovňa PZP KOMUNÁLNA poisťovňa PZP KOOPERATIVA poisťovňa PZP Union poisťovňa PZP UNIQA poisťovňa PZP Wüstenrot poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie, alebo tiež PZP, zákonné poistenie či zákonná poistka na auto, ako je často nazývané, je povinnou výbavou každého automobilu podľa zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení. Z tohoto poistenia sú kryté škody spôsobené tretím osobám na majetku, zdraví a finančné škody. Zo zákonného poistenia je vyplácané množstvo špecifických škôd, ako napríklad náklady na pohreb, sirotský a vdovský dôchodok a podobne. Použite našu PZP kalkulačku a vyplňte údaje o vašom motorovom vozidla a získajte najvýhodnejšie PZP pre vaše auto.

PZP – Najvýhodnejšia ponuka

Od roku 2001, kedy stratila bývalá štátna poisťovňa monopol, ponúka povinné zmluvné poistenie na slovenskom trhu celá škála poisťovní. V poistení síce platí, že produkty sa zďaleka nelíšia len cenou, pri PZP je však charakter poistenia určený zákonom. Preto je väčšinou najrozumnejšie vyberať si produkt podľa značky a ceny. Na Slovensku ponúkajú zákonné poistenie tieto poisťovne:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama Garancia poisťovňa, a. s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Union poisťovňa, a. s.
UNIQA poisťovňa, a. s.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.

PZP – Online poistenie

Naša PZP kalkulačka vám pomôže zistiť najlepšiu cenu povinného zmluvného poistenia a následne aj uzavrieť toto poistenie. Ušetrí Vám čas a peniaze. Internetový portál Poistenie.sk poskytuje širokej verejnosti informácie o poistení už od roku 2004. Je tak prvou internetovou stránkou na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné informácie o poistení, ako aj o ďalších druhoch finančných služieb. Prevádzkovaný je spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., ktorá je odborníkom v oblasti poistenia má zmluvy takmer so všetkými poisťovňami na Slovensku, pričom so žiadnou nie je v exkluzívnom vzťahu.

Ako vzniká povinné zmluvné poistenie

Online povinné zmluvné poistenie vozidla vzniká okamihom zaplatenia prvého poistného pri ročnom platení alebo okamihom zaplatenia prvej splátky poistného pri polročnom alebo štvrťročnom platení. Poistné sa štandartne považuje za zaplatené, keď je pripísané na účet poisťovne. V prípade online platby platobnou kartou sa poistné považuje za zaplatené akreditáciou (potvrdením) platby kartovou spoločnosťou, resp. bankou, ktorá platobnú kartu vydala. Pri použití niektorého z platobných nástrojov internet bankingu (Tatrapay, VÚB platba, atď.) sa poistné považuje za zaplatené odpísaním finančných prostriedkov z účtu poistníka.

Výpočet PZP

Rôzne poisťovne majú rôzne stratégie určovania cien. Riziko vyhodnocujú podľa mnohých kritérií . Niektoré pre výpočet PZP zohľadňujú objem valcov, inde výkon a niektoré zaujíma hlavne segmentácia. To znamená, že má rôznu cenu poistenia klient z Bratislavy, ako iný klient z Hornej Štubne. Rovnako sa často zohľadňuje aj vek majiteľa vozidla, respektíve poistníka. Aj údaje ako počet iných poistení v danej poisťovni, počet bezškodových mesiacov, alebo preukaz ZŤP, môžu výrazne ovplyvniť výpočet. PZP je tak ideálnym produktom na online kalkulačku, pretože si môžete jednorazovým zadaním údajov prepočítať ceny vo všetkých poisťovniach.

Výhody poistenia cez internet

Online poistenie auta, motocykla, prívesu, traktora a ostatných vozidiel cez internet vám umožní efektívny a rýchly výber najlepšej zákonnej poistky z viacerých dôvodov:

  • Nemusíte nikam chodiť a porovnanie poistenia auta si rýchlo a pohodlne vyklikáte v pohodlí vašej obývačky. Online porovnanie cien PZP dostanete na jeden klik.
  • Pomocou PZP kalkulačky môžete zistiť najvýhodnejšie PZP poistenie online, bez nutnosti navštíviť pobočku poisťovne
  • Dostávate najširšie krytie za najlepšiu cenu
  • Okamžitá platnosť poistenia pri platbe platobnou kartou alebo internet bankingom
  • Nič nepodpisujete, poistenie sa riadi pravidlami obchodu na diaľku, bežne používanými v krajinách Európskej únie, ktoré prijala aj Slovenská republika
  • Poistnú zmluvu a ostatné dokumenty si môžete vytlačiť alebo uložiť a kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť
  • Poistné platíte priamo zvolenej poisťovni a poisťovňa vám ihneď po zaplatení pošle poštou poistku, bielu kartu a zelenú kartu
  • Vysoká bezpečnosť pri ochrane vašich osobných údajov spĺňa všetky zákonné a technické pravidlá
  • Vývoj na trhu nepretržite sledujeme, preto vás budeme informovať o všetkých zmenách, ktoré by vám mohli pomôcť pri výpočte PZP.

Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia

Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia vozidla, tzv. biela karta, je súčasťou "povinnej výbavy" vozidla, keď jazdíte na území Slovenskej republiky, a to na základe § 17 Zákona o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z. z. Má jednotne stanovený vzor a musí obsahovať základné informácie o vozidle, č. poistky a obdobie platnosti.

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Auto poistenie je možné zrušiť výpoveďou, doručenou do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Vzhľadom k tomu, že väčšina poisťovní má stanovené vo svojich poistných podmienkach, že poistným obdobím PZP je 1 rok, výpoveď poistnej zmluvy je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Najneskorší možný dátum pre podanie výpovede si vypočítate tak, že pozriete do kalendára, na ktorý deň v týždni pripadá konkrétny výročný deň vašej poistnej zmluvy. Ak ide napr. o utorok, odrátate spätne 6 týždňov ako 6 utorkov, čím dostanete hraničný dátum prípadného doručenia výpovede PZP do poisťovne - pozrite § 122 Občianskeho zákonníka o počítaní času. Po výpovedi odporúčame znovu urobiť nový výpočet PZP a uzavrieť nové poistenie.

Ako postupovat v pripade poistnej udalosti

Pri poistnej udalosti povinného zmluvného poistenia vystupujú minimálne dvaja účastníci, a to vinník - škodca a poistený v jednej osobe, a na druhej strane poškodený, prípadne viac poškodených. Vždy je najlepšie zavolať políciu, hoci v niektorých prípadoch menších škôd by sa to mohlo javiť ako zbytočné. Privolaním polície predídete prípadným neskorším nedorozumeniam. Všetci účastníci by mali vyplniť formulár Správa o nehode. Keď sa vyjasní, kto je škodca a kto poškodený, škodu neodkladne oznámte poisťovni, najneskôr do 15 dní v prípade škody na Slovensku alebo najneskôr do 30 dní pri škode, vzniknutej v zahraničí. Nedodržanie lehoty počítanej odkedy nastala poistná udalosť má tvrdé finančné dôsledky v podobe krátenia poistného plnenia alebo regresu zo strany poisťovne.

Povinné zmluvné poistenie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa je najväčšia poisťovňa na Slovensku. Povinné zmluvné poistenie predáva už od roku 2001. Využíva asistenčnú službu Allianz Assistance.
Tel.: +421 2 596 31 111
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Viac o Allianz

Povinné zmluvné poistenie AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA poisťovňa patrí jednej z najväčších poisťovní sveta. Okrem poistenia domu a domácnosti ponúka na Slovensku aj poistenie auta PZP. Na riešenie poistných udalostí spolupracuje s medzinárodnou asistenčnou službou AXA Assistance.
Tel.: +421 2 292 92 929
E-mail: info@axa.sk
Viac o AXA

Povinné zmluvné poistenie ČSOB Poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ČSOB je súčasťou ČSOB finančnej skupiny. V prípade poistnej udalosti pri povinnom zmluvnom poistení využíva asistenčnú službu AXA Assistance.
Tel.: +421 2 482 488 00
Fax: +421 2 482 487 00
E-mail: infolinka@csobpoistovna.sk
Viac o ČSOB

Povinné zmluvné poistenie Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Poisťovňa Generali je univerzálna poisťovňa, poskytujúca poistenie všetkých druhov. Pri PZP spolupracuje s EUROPE ASSISTANCE.
Tel.: 080 0121122
Tel. zo zahraničia: +421 2 59 33 22 66
Fax: +421 2 58 27 61 58
E-mail: gsl@gsl.sk
Viac o Generali

Povinné zmluvné poistenie Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poisťovňa Genertel je dcérskou spoločnosťou maďarskej poisťovne Genertel Biztosító Zrt. z Budapešti a patrí do skupiny Generali. PZP Genertel predáva výlučne online. Genertel spolupracuje s asistenčnou službou Europe assistance.
Tel. číslo asistenčnej služby: +421 2 32784284

Povinné zmluvné poistenie Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Pre potreby povinného zmluvného poistenia poskytuje asistenčné služby spoločnosť Europ Assistance.
Tel: +421220 854 504
Mail: info@groupamagarancia.sk
Viac o Groupama Garancia poistovni, a.s.

Povinné zmluvné poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa patrí spoločne s KOOPERATIVA poisťovňou do skupiny Vienna Insurance Group. Pre potreby PZP má zriadenú vlastnú asistenčnú službu: Centrálny dispečing škôd KOMUNÁLNA poisťovňa.
Tel.: 0850 111 566
Tel. zo zahraničia: +421 2 52 62 72 82
Fax: +421 2 482 105 70
Viac o Komunálna poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA je druhá najväčšia univerzálna poisťovňa na Slovensku. Patrí do skupiny Vienna Insurance Group. KOOPERATIVA poisťovňa PZP ako asistenčnú službu využíva svoj vlastný Centrálny dispečing škôd KOOPERATIVA.
Tel.: 0850 111 577
Tel. zo zahraničia: +421 2 5728 1670
Fax: +421 2 5729 9319
E-mail: info@koop.sk
Viac o Kooperativa

Povinné zmluvné poistenie Union poisťovňa, a.s.

Union poistenie PZP je pomerne novým produktom tejto poisťovne. Asistenčnú službu využívajú EuroCross Assistance.
Tel.: 0850 111 211
Tel. zo zahraničia: +421 2 2081 1811
E-mail: union@union.sk
Viac o Union

Povinné zmluvné poistenie UNIQA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa UNIQA má pre potreby povinného zmluvného poistenia vlastnú asistenčnú službu UNIQA Assistance.
Tel.: +421 2 57 88 32 11
Fax: +421 2 57 88 32 10
E-mail: poistovna@uniqa.sk
Viac o UNIQA

Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Poisťovňa Wüstenrot je pôvodne rakúska poisťovňa. Na trhu okrem ostatných produktov ponúka Wüstenrot PZP. Asistentnú službu poskytuje ASA autoklub.
Tel.: +421 2 57 88 99 01
Fax: +421 2 57 88 99 92
E-mail: info@wuestenrot.sk
Viac o Wüstenrot

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii