Poistenie do hôr

Poistenie do hôr momentálne neponúkame online. V prípade záujmu o poistenie nás prosím kontaktujte na poistenie@poistenie.sk, alebo na telefónnom čísle 0948 117 707.

Poistenie do hôr Allianz Slovenská poisťovňa Poistenie do hôr Generali Slovensko poisťovňa Poistenie do hôr Union poisťovňa Poistenie do hôr Wüstenrot poisťovňa

Online poistenie na hory

Poskytuje finančné krytie pre nepredvídané udalosti, ktoré môžu nastať počas pobytu v horských oblastiach na územní SR. Pokrýva náklady, ktoré vzniknú pri zásahu Horskej záchrannej služby pri vyhľadávaní osôb. Vzťahuje sa na prípady zablúdenia, uviaznutia v ťažkom teréne, zranenia alebo úrazu s neschopnosťou ďalšej chôdze, únavy, zosunu alebo zrútenia lavíny, zosuvu pôdy, zrútenia skál, zemín alebo smrti. Toto poistenie sa nevzťahuje na záchrannú činnosť mimo územia SR, pre tento účel je potrebné dojednať cestovné poistenie s pripoistením záchrannej činnosti, môžete tak spraviť tu: záchranná činnosť do zahraničia.

V poistení do hôr je štandardne zahrnuté:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • prepravu osoby v tiesni po zemi aj letecky
Poistenie sa vzťahuje na všetky horské oblasti na území SR, kde Horská služba vykonáva činnosť (vrátane jaskýň a priepastí), sú to presne tieto oblasti:
 • Belianske Tatry
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj
 • Veľká Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry

Produkty poistenia do hôr

Prehľad poisťovní a ich produktov poistenie do hôr, ktoré Vám ponúkame.


Poistenie do hôr Allianz SP

Poistenie do hôr Allianz Poistneie od hôr Allianz je možné uzavrieť na stanovený počet dní vo forme jednorázovej cesty alebo ako ročné poistenie pre opakované pobyty na horách. Za príklatok je možné pripoistiť sa voči rizikovým činnostiam a športom. Maximálne je možné poistiť 35 osôb, pri ročnom poistení je však na jednej zmluve možné poistiť len jednu osobu. Maximálna výška krytia je stanovená vo výške  16 600 EUR.

 Dostupné produkty poistneie do hôr Allianz:

 • Poistenie na hory online

Viac o Allianz SP


Poistenie do hôr Generali Slovensko

Poistenie do hôr Generali V ponuke sú dva produkty: ZÁKLAD, určený pre bežných turistov a EXTRÉM, určený pre športovcov, ktorý zahŕňa krytie rizikových činností. Maximálne je možné poistiť 10 osôb, poistenie je možné dojednať s ročnou platnosťou pre opakované pobyty v horách alebo ako jednorázovú cestu. 

Poistné krytie je maximálne 16 500 EUR.

Dostupné produkty poistenie do hôr od Generali:

 • Poistenie do hôr Základ
 • Poistenie do hôr Extrém

Viac o Generali


Poistenie do hôr Union

Poistenie do hôr Union V poisťovni Union sú na výber 3 balíčky pre ročné poistenie do hôr alebo je možné poistenie do hôr uzavrieť vo forme krátkodobého cestovného poistenia na Slovensko, z ktorých si každý vyberie podľa svojich preferencií. Naraz je možné poistiť maximálne 9 osôb.

Limit poistného krytia je 10 000 EUR pri ročnom poistení, pri krátkodobom poistení až do 20 000 EUR.

Dostupné produkty poistenie do hôr od Union:

 • Poistenie nákladov na zásah HZS TURISTA - ročné
 • Poistenie nákladov na zásah HZS ŠPORT - ročné
 • Poistenie nákladov na zásah HZS ŠPORT ŠPECIÁL - ročné
 • Krátkodobé cestovné poistenie na Slovensko

Viac o Union


Poistenie do hôr Wüstenrot

Poistenie do hôr Wustenrot Wüstenrot ponúka v rámci cestovného poistenia možnosť dojednania poistenia nákladov na zásah horskej služby v SR, a to vo forme ročného poistenia alebo krátkodobého poistenia. Poistenie je možné uzavrieť buď jednotlivo alebo ako rodinné poistneie (maximálne pre 6 osôb). Výška poistého plnenia je limitovaná na 10 500 EUR.

Pri ročnom poistení je maximálna dĺžka jedného pobytu stanovaná na 180 dní, pričom je možné vycestovať ľubovoľný počet krát v rámci daného roka.

Dostupné produkty poistenie do hôr od Wüstenrot:

 • Poistenie nákladov na zásah horskej služby
 • Poistenie nákladov na zásah horskej služby ročné

Viac o Wüstenrot

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii