Výber spoločnosti a fondu Vstupné údaje Kontrola

Vstúpte do dôchodkového piliera online


Vyberte si pilier a dôchodkovú spoločnosť, všetky dokumenty Vám doručí kuriér

Výber dôchodkovej spoločnosti

dôchodkové sporenie
2. dôchodkový pilier
3. dôchodkový pilier


Určenie zloženia fondov


Nasledovné 2 otázky nám umožnia, aby sme vám vedeli poradiť optimálne zloženie dôchodkových fondov pre vaše sporenie.

1. Dátum narodenia
2. Investičné preferencie

Starobné dôchodkové sporenie


Vstup do 2. piliera

Do 2. dôchodkového piliera môže vstúpiť každý človek do veku 35 rokov, ktorý platí alebo v minulosti platil odvody do Sociálnej poisťovne prostredníctvom zamestnávateľa (zamestnanec alebo dohodár) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník, lekár, umelec, atď.). Postup je jednoduchý:

  • Vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi a ďalšími požiadavkami
  • Ihneď vám pošleme zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení na podpis.

Ostatné veci zariadime, nemusíte nič viac robiť, len čakať na potvrdenie od dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Prestup z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak už ste v 2. pilieri, môžete kedykoľvek prestúpiť do nami odporúčanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), postup je jednoduchý:

  1. Choďte osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, ukážte občiansky preukaz a žiadajte o vydanie Akceptačného listu kvôli zmene DSS-ky. Úkon je bezplatný a trvá to približne 5 minút.
  2. Vyplňte formulár a čakajte na vašu novú zmluvu.
  3. Podpíšete zmluvu a vložíte do nej ako prílohu originál akceptačného listu zo Sociálnej poisťovne.

Ostatné veci zariadime.

Dobré dôvody prestupu z inej DSS-ky do nami odporúčanej DSS-ky

  • Nízke výnosy vašich dôchodkových jednotiek za posledné roky.
  • K 30.4.2013 ste nepožiadali o prevod dôchodkových jednotiek do akciového alebo indexového fondu, čím ste sa zo zákona ocitli v dlhopisovom garantovanom fonde, ktorý slabo zarába.
  • Chcete dlhodobo dosahovať najvyššie výnosy v indexovom fonde zameranom na svetové akciové indexy.
  • Vaša súčasná dôchodková spoločnosť má málo výkonný indexový fond alebo indexový fond vôbec nemá.
  • Komunikácia so súčasnou DSS-kou sa vám javí ako nevyhovujúca.

Doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier


Ak ste zamestnaný alebo pracujete na živnosť, môžete si sporiť formou dobrovoľného sporenia na dôchodok v 3. pilieri. Po vyplnení vstupného formulára Vám pripravíme účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení.


Po stlačení pokračovať budete vyzvaný na vyplnenie osobných údajov,
a bude vám navrhnuté rozloženie dôchodkových fondov

Pokračovať »

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii