Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier


Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilierStarobné dôchodkové sporenie


Vstup do 2. piliera

Do 2. dôchodkového piliera môže vstúpiť každý človek do veku 35 rokov, ktorý platí alebo v minulosti platil odvody do Sociálnej poisťovne prostredníctvom zamestnávateľa (zamestnanec alebo dohodár) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník, lekár, umelec, atď.). Postup je jednoduchý:

  • Vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi a ďalšími požiadavkami
  • Ihneď vám pošleme zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení na podpis.

Ostatné veci zariadime, nemusíte nič viac robiť, len čakať na potvrdenie od dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Prestup z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak už ste v 2. pilieri, môžete kedykoľvek prestúpiť do nami odporúčanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), postup je jednoduchý:

  1. Choďte osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, ukážte občiansky preukaz a žiadajte o vydanie Akceptačného listu kvôli zmene DSS-ky. Úkon je bezplatný a trvá to približne 5 minút.
  2. Vyplňte formulár a čakajte na vašu novú zmluvu.
  3. Podpíšete zmluvu a vložíte do nej ako prílohu originál akceptačného listu zo Sociálnej poisťovne.

Ostatné veci zariadime.

Dobré dôvody prestupu z inej DSS-ky do nami odporúčanej DSS-ky

  • Nízke výnosy vašich dôchodkových jednotiek za posledné roky.
  • K 30.4.2013 ste nepožiadali o prevod dôchodkových jednotiek do akciového alebo indexového fondu, čím ste sa zo zákona ocitli v dlhopisovom garantovanom fonde, ktorý slabo zarába.
  • Chcete dlhodobo dosahovať najvyššie výnosy v indexovom fonde zameranom na svetové akciové indexy.
  • Vaša súčasná dôchodková spoločnosť má málo výkonný indexový fond alebo indexový fond vôbec nemá.
  • Komunikácia so súčasnou DSS-kou sa vám javí ako nevyhovujúca.

Doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier


Ak ste zamestnaný alebo pracujete na živnosť, môžete si sporiť formou dobrovoľného sporenia na dôchodok v 3. pilieri. Po vyplnení vstupného formulára Vám pripravíme účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii