0948 117 707

Porovnajte ceny PZP online

Porovnajte ceny PZP zo všetkých poisťovní
Získajte zľavu na PZP až 70%
Uzatvorte poistenie za 10 minút
Zaplaťte za poistenie kartou

Cestovné poistenie online

Porovnajte ceny a krytie v poisťovniach
Uzatvorte najlepšie poistenie za 5 minút
Cestujte bez starostí

Poistenie zodpovednosti zamestnanca online

Poistite si zodpovednosť cez internet
Uzatvorte najlepšie poistenie za 10 minút
Ak máte otázky, volajte na infolinku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) online

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je poistenie vyplývajúce zo zákona č. 381/2001 Z. z. “PZP” je povinné poistenie pre každé motorové vozidlo s evidenčným číslom, prípojné vozidlá a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. Povinné zmluvné poistenie je povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze, vlastník vozidla, alebo jeho prevádzkovateľ. Viac informácií o tomto poistení nájdete v článku Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla. Cez našu stránku Poistenie.sk môžete uzavrieť najlacnejšie PZP online.

Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje všetky výdavky spojené so zdravotným ošetrením poskytnutým v cudzine. Na Slovensku hradí všetky náklady na zdravotnú starostlivosť zdravotná poisťovňa, ktorá čerpá z príspevkov zo zdravotných odvodov. V zahraničí (najmä na západe) môže byť zdravotná starostlivosť podstatne drahšia, ako na Slovensku. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné poistenie liečebných nákladov dojednať. Viac informácií o tomto poistení nájdete na stránke Cestovné poistenie.

Poistenie domu, bytu a domácnosti

Nehnuteľnosť a jeho vybavenie podlieha častokrát mnohým rizikám. Škody, ktoré môžu vzniknúť na privátnom majetku sú kryté poistením domácnosti a poistením bytu, alebo domu. Riziká kryté týmto poistením:
● požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla
● voda z potrubia
● víchrica, krupobitie
● tiaž snehu, lavína
● povodeň, záplava
● zosuv pôdy
● pád stromov a stožiarov
● zadymenie
● náraz vozidla, aerodynamický tresk
● zemetrasenie, výbuch sopky
Viac informácií o tomto poistení nájdete na stránkach: Poistenie domácnosti a Poistenie domu a bytu

Najnovšie užitočné články
... o PZP

Porovnanie jednotlivých produktov všetkých poisťovní

Produkt PZP je síce daný zákonom, v jednotlivých poisťovniach sa však troche líši. Článok porovnáva krytie, asistenčné služby a ďalšie atribúty poistenia.

Správa o nehode

Produkt PZP je síce daný zákonom, v jednotlivých poisťovniach sa však troche líši. Článok porovnáva krytie, asistenčné služby a ďalšie atribúty poistenia.

Zelená karta

Načo je dobra a ako funguje zelená karta k PZP. V prípade cesty do zahraničia ju musíte nosiť stale so sebou.

Výpoveď PZP

Potrebujete zrušiť povinné zmluvné poistenie? Auto mení majiteľa? V článku sa dozviete, čo robiť.

... o Cestovnom poistení

Porovnanie cien zdravotnej starostlivosti v niektorých krajinách

Viete koľko stojí operácia slepého čreva v USA? Alebo koľko peňazí zaplatíte v Taliansku za ambulantné ošetrenie alergiećkej reakcie na slnko?

Porovnanie produktov cestovného poistenia

Každá poisťovňa má cestovné poistenie rôzne. Neodlišujú sa však len cenou. Článok porovnáva rozdiely v asistenčných službách a krytí.

Postup v prípade úrazu, alebo choroby v zahraničí

Čo robiť v prípade úrazu, alebo choroby v zahraničí? Tento článok vám dá užitočné rady, aby ste neboli na cestách zaskočení.

Online poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) online znamená dojednanie celého procesu poistenia pomocou internetovej aplikácie, a to až po zaplatenie kreditnou kartou. Jedine platba kreditnou kartou zabezpečí okamžitú akceptáciu zaplatenia prvého alebo jednorazového poistného. Internetová stránka musí bežať v režime zabezpečeného servra pomocou bezpečnostného certifikátu (SSL protokol), a to najmä kvôli ochrane osobných údajov a bezpečnosti finančných operácií. Poistenie online sa musí riadiť pravidlami obchodu na diaľku, poisťovňa a sprostredkovateľ poistenia sú povinní informovať poistníka (spotrebiteľa), že môže do 14 dní odstúpiť od poistnej zmluvy. Poistník musí byť poučený o ochrane osobných údajov. Poistník poistnú zmluvu nepodpisuje, poistenie vzniká na základe zaplatenia prvého alebo jednorazového poistného. Ostatné pravidlá a poistné podmienky sú rovnaké ako pri papierovom dojednávaní poistenia. Preto neváhajte a vybavte si najlacnejšie PZP priamo z pohodlia vášho domova!

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii