Vstupní údaje Doplnění údajů Návrh pojistné smlouvy Zaplacení pojistného

Pojištění odpovědnosti pilota

vypočítej >>


Soutěž s Pojistenipilotu.cz 2014

Dojednejte v tomto roce na našich stránkách pojištění odpovědnosti za převzaté letadlo a vyhrejte 3x iPad mini! Každý pojištěný je automaticky zapojený do slosování.

> Pravidla soutěže

Pojištění odpovědnosti pilota za škodu na převzatém letadle


Pojištění odpovědnosti pilota za škodu vzniklou na letadle, které není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeny, pronajaty poskytnuty za účelem výcviku nebo jej používá z jiného právního důvodu.

Kdo si uzavírá pojištění?

 • profesionální pilot s kvalifikací CPL - obchodní pilot nebo ATPL - dopravní pilot
 • letecký instruktor
 • soukromý, rekreační, sportovní pilot s průkazem PPL, GPL - pojištění se vztahuje i na soutěže a závody
 • ULL - ultralehkého letadla, SLZ - létajícího sportovního zařízení
 • žák letecké školy nebo výcviku v aeroklubu

Limit pojistného plnění

Pojištění je možné sjednat do limitu 600 000 Kč pro piloty s průkazem PPL, CPL nebo ATPL a v případě ostatních kvalifikací nebo žáků do limitu 200 000 Kč.

Spoluúčast na pojistném plnění

Pojištěný se na způsobené škodě podílí spoluúčastí 10% z celkové škody.

Územní platnost

Pojištění lze uzavřít pro území celého světa nebo jen pro ČR a SR.

Produkt Standard a produkt Exklusive

Standard - v produktu má klient kryté všechny materiální škody, které může způsobit na převzatém letadle. Jedná se tedy o všechny škody způsobené přímo letadlu anebo létajícímu zařízení.
Exklusive - kromě všech škod v rozsahu Standardu zde má klient kryté i následné finanční škody. Pokud například dojde ke ztrátě příjmů z důvodu neschopnosti letadla vykonávat funkci (při opravě, nebo jiných úkonech), jsou vymahatelné ztráty proplaceny pojišťovnou. Pojištění kryje i případné náklady na transport letadla (poškozeného, přistání v poli, ...).

Pojistná smlouva

Pojištění je uzavřeno formou rámcové pojistné smlouvy, přičemž využíváme maximálně množstevní slevy pro jednotlivé piloty a vytvořili jsme podmínky pro zjednodušené pojišťování formou přihlášky. Nic neobjednáváte, vše funguje online.

Jak a kdy vzniká pojistné krytí odpovědnosti pilota?

Pojištění vzniká jedině vyplněním online přihlášky do pojistné smlouvy č. 8042350316 a zaplacením jednorázového pojistného. Pojistné krytí vzniká nultou hodinou dne, který následuje po datu zaplacení jednorázového pojistného. Pojistné se považuje za zaplacené:
a) ihned při platbě online platební kartou nebo automatickým internet bankingem, přičemž provedení platební transakce je součástí přihlašování do pojištění
b) datem připsání jednorázového pojistného na účet pro inkasování pojistného uvedený při vyplňování přihlášky a v oznamovací e-mailové zprávě při platbě jiným způsobem (offline) - bezhotovostním bankovním převodem, hotovostním vkladem v bance nebo poštovní poukázkou.

Pojistitel

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice - Zelené předměstí
Česká republika
IČ: 455 34 306
Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

Pojistné podmínky

Pojišťovací makléř

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.
Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 272 50 423, DIČ: CZ27250423
Zapísaná v obchodnom registri: Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634
Registrácia: v Českej národnej banke: 040875PA – poisťovací agent, 040876PM- poisťovací maklér

Slovenská pobočka:
HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., organizačná zložka Slovensko
M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin
IČO: 36 714 127, DIČ: 2022295627
ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 zákona NR SR č. 186/2009 Z. z., registrovaným v Národnej banke Slovenska pod registračným číslom 43982

Postup v případě vzniku škody

Po vzniku škody je třeba provést tyto úkony:
 • Pokud to okolnosti vyžadují, zavolejte rychlou lékařskou pomoc
 • Uvědomte si, že jste pojištěni, proto Vám žádné další nebezpečí nehrozí
 • Proveďte opatření, která zabrání dalšímu zvětšování rozsahu škody
 • Zavolejte policii a inspektora z Leteckého úřadu SR, kteří škodu vyšetří a napíše o tom zprávu.
 • Oznamte škodu telefonicky přímo pojišťovně na české číslo +420 800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na adresu pojistitele. Uveďte číslo pojistné smlouvy 8042350316 a své osobní údaje.
 • Pojišťovna vám pošle všechny podklady a instrukce, jak postupovat, po zkompletování podkladů tyto posíláte na likvidaci.