Test

1. Oslovenie - otázka: Odkiaľ máte na mňa kontakt?
2. Profesionalita - otázka: Vykonávate túto prácu profesionálne ako svoje povolanie?
3. Osobné stretnutie s agentom (vyberte 1 možnosť)
4. Komunikácia a reč tela (vyberte 2 z nasledujúcich možností)
5. Priebeh osobného stretnutia s agentom (označte najviac 3 možnosti)
6. Uzatváranie poistnej zmluvy (označte najviac 3 možnosti)
7. Postoje agenta v prípade poistnej udalosti (označte najviac 2 možnosti)

Kliknite na tlačidlo Vyhodnotiť pre vyhodnotenie testu